Mindfulness pro porod a rodičovství

Předporodní kurz,
který vás připraví opravdu na vše,
co život přináší

Chcete se zbavit stresu?
Máte obavy z bolesti u porodu?
Nevíte, jak budete zvládat péči o miminko?
A co vaše partnerství?

Poprvé v ČR předporodní kurzy úplně jinak 

KOMPLEXNĚ

Nyní máte možnost poprvé v ČR vyzkoušet benefity mindfulness pro porod a rodičovství.

 • Už se nemusíte trápit obavami a přemítáním z toho, jak porodíte v této nelehké době. 
 • Ukážeme vám úplně jiný pohled na předporodní přípravu, která je postavena na vašem zážitku a praxi.
 • Nebudeme ztrácet čas neefektivním předáváním informací, které si můžete najít ve kvalitní knize
 • Stále se však dozvíte se to nejpodstatnější o porodu a životě s miminkem včetně kojení.
 • Nebudeme vás strašit rozebíráním děsivých scénářů, budeme vás podporovat na vaší cestě k rodičovství.

Zažijete předporodní přípravu, jejíž benefity porodem rozhodně nekončí, ale naopak začínají.

Předporodní přípravu, která může změnit celý váš život.

Tohle aspoň říkají naši účastníci na setkání po porodu. Budete to i vy vnímat stejně? 
Přidejte se k tisícovkám našich spokojených absolventů po celém světě a prožijte s námi tajemství mindfulness přístupu.

Mindfulness funguje

 • Mindfulness vám může pomoci díky vědecky ověřeným a efektivním metodám. 
 • Mindfulness - česky překládáno jako všímavost - je způsob, jak se dostat do tolik skloňovaného klidu, sám k sobě a vystoupit z kolotoče bolesti ať na těle či na duchu s pomocí tréninku mysli - meditace
 • Benefity najdete vypsány níže, ale na úvod vám pomůžeme se strachem z porodu, snížením bolesti či pravděpodobnosti psychických potíží po porodu.
 • Jde o jednoduchá cvičení, která jsou neefektivnější ve formě několikatýdenního komplexního kurzu vedeného zkušeným lektorem.

 

Jak a kdy vznikly naše kurzy?

Mindfulness-Based Childbirth and Parenting (MBCP) – česky Mindfulness pro porod a rodičovství je 9 týdenní program předporodní přípravy, který sestavila porodní asistentka Nancy Bardacke, CNM.

Kurzy fungují v USA od roku 1998. To vše dle vědecky i klientsky úspěšných kurzů Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) – česky Mindfulness pro snižování stresu - svého učitele Jon Kabat-Zinna, Ph.D, který kurzy vedl v Medical Center při University of Massachusetts od roku 1979.

Nancy kurz upravila a přizpůsobila na základě své více než 45 leté praxe porodní asistentky s nastávajícími rodiči, rodícími ženami a věnování pozornosti porodnímu procesu, jakožto zásadní proměny v životě dospělého člověka.
Nancy je také autorkou odbornými společnostmi oceněné a doporučené knihy - bestselleru - Mindful Birthing (na českém překladu pracujeme).

"Jediné, co potřebujete k porodu, je schopnost pracovat s bolestí a strachem!
Až se to naučíte, jste připravení."

Nancy Bardacke, CNM - autorka programu MBCP

Je to tak jednoduché

Není tohle ale aplikovatelné na celý život sám o sobě?

Porod není něco, co by se vymykalo normálnímu životu, je to jen intenzivnější fyzický i emocionální zážitek. 
Celý život se ale potýkáme s různou škálou zážitků a dokonce i s těmi bolestivými, obtížnými a třeba i děsivými. 

Co se stane, když se jim snažíme odolávat a když je ignorujeme?
A co se stane, když nejdeme proti nim, ale pracujeme s nimi? 

S čím vám pomůžeme?

 • Schopnost využívat mysl pro zmírnění bolesti nejen u porodu.
 • Zvýšení sebejistoty a sebedůvěry k porodu.
 • Budete umět přijímat i svůj strach, obavy či úzkosti a naučíte se s nimi laskavě pracovat.
 • Praktická cvičení jógy a taiči pro sílu a flexibilitu nejen v těhotenství.
 • Podpoříte komunikaci mezi partnery a váš vztah.
 • Budete si více vědomi toho, jakými chcete být rodiči.
 • Naučíte se to nejdůležitější o porodu, kojení a novorozenci.
 • Osvojíte si schopnost komunikovat o svých potřebách se zdravotníky.
 • Dovednosti vedoucí k hluboké fyzické i mentální relaxaci.
 • Osvojíte si účinné metody a návyky pro odstranění a zmírnění stresu.
 • Podpoříte tím také své zdraví a imunitu.

O našich kurzech

Jde o jedinečný 9 týdenní kurz přípravy na porod a rodičovství s pomocí mindfulness.

Před porodem jde o 9 setkání, která jsou dlouhá cca 2,5-3 hodiny a probíhají jednou týdně jednoho celodenního setkání je na  (obvykle 9:30 - 16:00). Součástí kurzu je také navíc jedno setkání proběhne po porodu - v dostačném odstupu od porodu všech účastníků, dle domluvy (délka ccca 2 hodiny)

Proč bychom proboha měli chodit na tak dlouhý kurz?
Normálně přece stačí pár hodin, nebo víkend? 
To bude asi pěkná "nalejvárna", co? 

Nikoliv. Naše kurzy jsou tak dlouhé přesně z opačných důvodů - jde především o prožitek a vlastní praxi.

Věřím, že k porodu se nemusí chodit jako k maturitě a to podstatné, co je třeba udělat pro prožití těhotenství i porodu je spíše práce na sobě, než pouhé mechanické "nabiflování" informací. Toto ostatně potvrzuje i řada zahraničních výzkumů - ženy, které procházejí předporodní přípravou založené na informacích a různých scénářích nemají lepší výsledky u porodu a mívají dokonce vyšší míru psychických potíží po porodu.

Stres ovlivňuje negativně nejen zdraví matky, ale také průběh těhotenství a dokonce i zdraví miminka.

Proto odborníci doporučují zařadit programy na snížování stresu do předporodní přípravy.

Naše kurzy jsou tak dlouhé proto, abyste měli dostatek času na vlastní zkušenost a prožitek všeho, o čem se většinou jen mluví.

Víme, jak s pomoci pečlivě vypracovaného kurzu zefektivnit vaší cestu k zařazení mindfulness do běžného života a tím jeho zkvalitnění. Nebudeme meditovat pro relaxaci, ale proto, abychom dokázali využít potenciál naší mysli v každodenním životě.

To vyžaduje čas.

Proč Mindfulness?

Více než 3 desetiletí intenzivních výzkumů na poli neurovědy či mind/body medicine (věda o propojení mysli a těla ze zdravotního pohledu) dobře dokumentují efektivnost MBSR programu (mindfulness pro snižování stresu) a mindfulness praxe pro lidi s nejrůznějšími zdravotními a psychickými potížemi jako:

 • Chronická bolest, stres, úzkost, deprese, s rakovinou související symptomy, hypertenze, nespavost, migrény astma a jiné.

MBCP Program nabízí tyto benefity stejně jako schopnost zvládat vše co přináší fyzické a emocionální změny v těhotenství, přípravu na porodní zkušenost, možnosti práce a snižování vnímání bolesti u porodu a také zdroj celoživotních dovedností pro zvládání výzev a stresu, které přináší nejen rodičovství a partnerský život a samozřejmě život sám.

Co je to mindfulness?

"Jde o prožívání přítomného okamžiku vědomě, bez jeho posuzování a s plným přijetím." říká definice.

Mindfulness, česky překládaná také jako všímavost, je schopnost prožívat život se vším, co přináší, ať už jsou to chvíle příjemné, obvyklé či stresující. 

Mindfulness kultivujeme s pomocí vědecky ověřených meditací - tréninku mysli - které nám pomohou obrátit pozornost do svého těla a své mysli. Vychází z buddhistické meditace, avšak její výhoda tkví v tom, že není součástí žádného náboženství a její benefity tak může využít opravdu každý bez ohledu na životní filozofii či víru

Jde o velmi jednoduché techniky, které může využít opravdu kdokoliv bez ohledu na předchozí zkušeností s meditací.

Mindfulness přístup začal propagovat v 70. letech minulého století její tvůrce Jon Kabat-Zinn Ph.D a od té doby se zasadil o její rozšíření po celém světě, rozvoj výzkumů v oblasti neurovědy a zkoumání vlivu mysli na zdraví jednotlivce i společnosti. Z mindfulness se v západním světě stal doslova "hit" který pomáhá žít zejména přetíženým lidem dneška život s menší mírou stresu a větším uspokojením. Benefity mindfulness využívají i největší firmy jako je Google a podobně.

Proč předporodní kurz s mindfulness?

Protože mindfulness je SUPERSCHOPNOST !

Zkušenost s koronavirem velmi citelně odhalila, jak nedostatečná je intelektuální příprava na porod. Jak si můžete dokonce klidně afirmovat a vizualizovat, ale ani to vám samotné nemusí pomoci, pokud se stane něco, co jste nečekala  - třeba zákaz otců či jiného doprovodu u porodu.

Život nejde naplánovat. Můžete si sice napsat "plán života" stejně jako "porodní plán", ale jak reálné to je?

Jistě, vždy nám všichni řeknou, že se na nic nemáme fixovat, ale kdo nám dá tyhle opravdové dovednosti? 

Život občas prostě je "samá pohroma" :( Ale jak s tím pracovat? Jak dokázat zvládat neočekávané, stres, bolest a mnohé další?

Jak prožívat život v plné šíři a nenechat si utéct už ani minutu z těch nádherných každodenních drobností?

Jupí, je tady MINDFULNESS příprava na porod a rodičovství!

Co mindfulness NEUMÍ?

 • Mindfulness vám neřekne, jak máte žít svůj vlastní život, protože odpovědi máte jen vy.
 • Mindfulness za vás neudělá práci - nebude za vás 6x týdně po dobu 30 minut denně po trvání celého kurzu meditovat / věnovat čas jen sami sobě a své praxi na změně ve vašem životě.
 • Mindfulness vám nebude říkat, co je dobře a co je špatně, protože každý potřebujeme něco jiného a hlavně, nic se nedá naplánovat a my musíme žít život s tím, co nám přináší, ať už je to to, co jsme chtěli, nebo nikoliv.
 • Mindfulness vám nedá schopnost jak si "lhát do kapsy", když je něco dost naprd, ale naučí vás, jak tohle prožít, anižbyste se z toho nepo...
 • Mindfulness z vás neudělá nějaké neformené vždy pozitivní želé. Ba naopak. Ve chvíli, kdy začneme prožívat vědomě vše a to pozitivní ale i negativní zážitky, najdeme snadněji, kdo vlastně jsme, jaká jsou naše přání a kam chceme směřovat.
  Najdeme své hranice a nebudeme potřebovat nikoho, aby nám říkal, co je správné a co ne, protože to budeme vědět sami z hloubi svého srdce a mysli.
 • Mindfulness není ani sobectví - jen Já. Protože mindfulness přístup vás nevyhnutelně vždy povede k uvědomění, že jsme součástí společnosti nejen díky pěstování umění laskavosti k sobě i ostatním.

Vaše lektorka

Jana Urbánková

Lektorka Mindfulness-Based Childbirth and Parenting, tč. ve dlouhodobém výcviku pod vedením senior teachers s oprávněním vyučovat.

Certifikovaná dulalaktační poradkyně s 10 letou praxí se ženami v obodbí kolem porodu.

Více o mém odborném studiu najdete zde.

Chcete vědět víc?

MBCP kurzy nás učí jak pracovat s bolestí, strachem a nejistotou v těhotenství, u porodu i po něm.

Dva měsíce, které spolu strávíme, nám dávají příležitost nejen mluvit o tom, co se děje v těhotenství, u porodu a po něm, ale také pěstovat silnou mindfulness praxi v její formální (meditace) a neformální (skrz běžný život) a podporovat se navzájem.

Máme dostatek času na to, abychom společně probrali své zkušenosti s bolestí, strachem, nepohodlím a vyzkoušeli si velkou škálu možností, jak s tím vším pracovat za využití propojení mysli a těla. 

Naše kurzy svým jedinečným konceptem a délkou trvání také budují velmi silnou komunitu a rozvíjejí hodnotu přátelství a podpory mezi nastávajícími rodiči.

Mindfulness nám dává příležitot být opravdu hluboce přítomný ve svém těle i mysli, ať se děje cokoliv.

Můžeme se naučit jak zvládat křeče v nohou, bušení srdce, hádku s partnerem, kontrakce, bolest zoubků u svého dítěte, uvíznutí v koloně, když spěchám i rozbité koleno 10 letého - prostě vše, co přináší život.

Na konci kurzu budete rozumět tomu, jak optimalizovat propojení mysli a těla s pomocí ovlivňování svého vnitřního a vnějšího prostředí, když to bude možné a jak nechat jít, když je to třeba. Náš kurz vám může pomoci změnit váš pohled na život velmi podporujícím způsobem tak, abyste ve chvílích, které nebudou vůbec jednoduché, dokázali najít svůj střed. 

Naše kurzy nejsou jen o tom, jak vás připravit na porod.
Jsou to kurzy, které změní celý váš život.